Mine ydelser

Overblik og nærværJeg brænder for at hjælpe virksomheder, ledere og medarbejdere til at folde deres fulde potentiale ud.

At optimere kommunikation og samarbejde, så medarbejdere og ledelse sammen
indfrier strategien.

For mig handler god ledelse om at kende sig selv og sine virkemidler, at kende sin metier og at have de ledelsesmæssige værktøjer på plads.

At turde lytte til og handle på sin intuition - den underbevidste forståelse for situationer og mennesker. Og at kommunikere empatisk.

Alt for mange prøver at styre virksomheden med ydre styringsværktøjer og undres over, hvorfor værdierne ikke afspejles i medarbejdernes adfærd, hvorfor strategien kun er delvis implementeret - eller hvorfor projekter ikke udrulles til aftalt økonomi eller deadline.
Ledelse med Visdom kommunikerer ud fra virksomhedens kerne-formål. Styrer ved at nå motivationen i hver enkelt medarbejder. Taler ikke bare drift og omsætning - men taler om det bagvedliggende, der skaber drift og omsætning; motivation, følgeskab, kommunikation og samarbejde. Som efterfølgende afspejles på bundlinie, i kundeloyalitet og i personalets trivsel.
Et af de gode, kendte eksempler på denne måde at lede på var Lars Kolinds ledelse af Oticon.

StrategiUdvikling

Skilte

Jeg faciliterer processen, hvor i sammen sikrer:

> at jeres strategi tager afsæt i kernen i jeres virksomhed - jeres "hvilken forskel vil vi gøre?"

> at alle er fortrolige med jeres "hvorfor?"

> at jeres kerne omsættes til en bæredygtig og fremtidssikret strategi 

> at alle afledte aspekter inddrages i jeres taktik

> at I har et handlegrundlag for implementering, inddragelse, kommunikation m.m.

> evaluering og justering

Under processen arbejder vi sideløbende på at optimere jeres samarbejde og kommunikation i ledergruppen.
At opnå en bevidsthed om, hvordan I sikrer en kultur, der fremmer, at I bidrager med jeres kvaliteter hele vejen rundt om bordet.

 

Coaching

Hund til coaching

Her hjælper jeg den enkelte leder eller medarbejder med at finde den optimale måde at anvende sine kompetencer på - i forhold til den givne udfordring eller ønskede udvikling.
At folde endnu ikke erkendt potentiale ud.
Målet er at blive nærværende og bevidst om egen adfærd under pres såvel som i "medgang". At anvende sin intuition og lytte til sit hjerte - og kombinere det med de allerede kendte kompetencer.
Det giver større gennemslagskraft, selvrespekt og oplevelsen af at være "den bedste udgave af sig selv" - at være autentisk og samtidig kompetent.

 

Kvalificeret Beslutningstagning

Bil uheld

Her sikrer jeg, at parterne forholder sig til sagens kerne.

At alle væsentlige aspekter i forhold til beslutningen bliver bragt i spil og afdækket.

At de involveredes kompetencer, viden og holdninger bringes i spil.

At vi søger konsensus og håndterer sag, proces, adfærd og personlige emner opdelt.

Målet er en fremtidssikret, enstemmig beslutning, der baserer sig på fælles fodslaw på alle planer og sikrer den fremtidige udrulning i virksomheden.

Målet er også at sikre bevidstheden om, hvordan I fremadrettet samarbejder om beslutningstagning på den mest optimale måde.

 

Optimér din enkeltmandsvirksomhed

Tiger i vand

Jeg hjælper dig helt ind til kernen af din passion.

Til at stille skarpt på din målgruppe, omsætte din passion til udbud, der er attraktive for målgruppen.

Og til at kommunikere og forvalte dig selv, så du er attraktiv ... og samtidig kan "holde til mosten".

At hele din virksomhed afspejler, hvad du står for.

Og dermed højere effektivitet og bedre bundlinie.

 

 

 LedelsesUdvikling

Frø i vand 

 

Ledelsesudvikling kan både handle om den enkelte leder - og om ledelsesteamet.

Her anvender jeg ofte Enneagrammet til at inspirere hver enkelt leder til at opdage den foretrukne adfærd under pres.

Vi dykker bagved adfærden og undersøger den bagvedliggende motivation, hvorefter vi finder alternative adfærdsmuligheder, der er i tråd med personens ressourcer.

Vi interesserer os for, hvordan lederen bedst muligt samarbejder og kommunikerer med typer, der ligger langt fra egen adfærd og verdensbillede.

Vi sikrer, at personens styrker anvendes så konstruktivt som muligt.

Når jeg arbejder med hele ledelsesteamet, er min tilgang parallel til arbejdet med den enkelte leder.

 

TeamCoaching

Heste følges ad

Som teamcoach sikrer jeg, at alle i teamet arbejder ud fra en fælles forståelse af den opgave, teamet har.
En forståelse af den positive forskel, teamet skal gøre for virksomheden/kunderne.
Og en forståelse af, hvorfor samarbejdet er essentielt for at opnå det optimale resultat.

Jeg sørger for, at teamets kultur er den optimale i forhold til opgaven.
At deltagerne er opmærksomme på, hvordan de hver især bidrager med deres kernekompetencer - både fagligt og menneskeligt.

Dermed sikrer vi, at alle bidrager med deres styrker og får den synergieffekt et team skal have for at fungere optimalt.

 

 Mediation & konflikthåndtering

Zebraer

Her sikrer jeg, at parterne forholder sig til sagens kerne.

At vi søger konsensus og håndterer sag, proces, adfærd og personlige emner opdelt.

Målet er en løsning, der baserer sig på fælles fodslaw og sikrer den fremtidige kommunikation - og samarbejdet på sigt.

 

Ejerleder?
Mindre virksomhed?
Optimér din virksomhed
- og dit team

En anderledes blomst

Jeg hjælper dig helt ind til kernen af din passion.

Til at stille skarpt på din målgruppe, omsætte din passion til udbud, der er attraktive for målgruppen.

Og til at kommunikere og forvalte dig selv, så du er attraktiv ... og samtidig kan "holde til mosten".

At hele din virksomhed og din kommunikation afspejler, hvad du står for. Både på de indre linier og på de ydre.

At du både evner produktion og ledelse – ledelse med visdom, så medarbejderne bliver ledet, så du fastholder de gode kompetencer.

At kunderne oplever en salgs- og kundeservice, der gør dem til loyale ambassadører.

At personalets samarbejde sikrer, at alle opgaver bliver dækket.

Og dermed højere effektivitet og produktivitet -  og bedre bundlinie.

 

 

Enneagrammet, implementering

Uglen

Det kan for eksempel handle om: 

> at sikre en plan for implementering

> testudvælgelse og -udrulning

> præsentation for medarbejdere/ledelse

> træning i anvendelse ved konflikthåndtering

> træning i anvendelse ved kommunikation/feedback

Særligt for ledere:

> præsentation af enneagramtyperne som ledere

> enneagram-coaching

> nøgler til motiverende kommunikation overfor medarbejdere som gruppe/enkelttyper

 

Samarbejde i direktion 
og/eller bestyrelse

hundeslæde

Forventningsafstemning
Bevidsthed om kulturens frygt og styrker
Autencitet bordet rundt
Målrettet og ærlig kommunikation
Fokus på egen effekt på andre
Krystalklare beslutningsprocesser  

... er bare nogle af elementerne, vi træner for at sikre, at I kan navigere med den fart og samtidig præcision, der karakteriserer en spiller, der vil frem i markedet.

At i forbliver på strategisk niveau, selvom I måske har jeres rødder i driften.

 

Værdiskabende kommunikation

20160110_171242

Vi optimerer kommunikationen på både de ydre og de indre linier.

Klar og tydelig kommunikation, der opfattes efter hensigten af den ønskede målgruppe.

Vi interesserer os både for det talte og det skrevne sprog.

For de faldgruber, vores forskelligheder giver mulighed for at falde i.

For effekten af vores vante kommunikation i forhold til forskellige mennesketyper  og situationer.

 

Optimér klinikken og teamet

fugleunger

Enkeltmands klinik? eller klinik-fællesskab?

Vi sikrer, at det er attraktivt for patienterne at komme som ny patient hos dig ... og blive der.

At hele jeres modtagelse og kommunikation afspejler, hvad I står for.

At medarbejderne bliver ledet, så deres tilfredshed virker attraktiv for patienterne og sikrer fastholdelse af det ønskede personale.

At personalets samarbejde spiller, så ingen opgaver lander "mellem stolene" og alle er tilfredse.

Og dermed højere effektivitet og bedre bundlinie.